Animation

Animation

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ยาคุม

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ยาคุม

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ยาปฏิชีวนะ กินให้ครบตามแพทย์สั่ง

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ยาปฏิชีวนะ กินให้ครบตามแพทย์สั่ง

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ฉลาก GDA

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ฉลาก GDA

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ครีมกันแดด

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ตอน ครีมกันแดด

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน 4 x 100

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน 4 x 100

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ยาปฏิชีวนะแยกให้ออก

แอนิเมชันอูก้า บากู ตอน ยาปฏิชีวนะแยกให้ออก

แอนิเมชันคนรูฟินาเล่ ตอนที่ 12 คนรูกับยาออนไลน์

ตอนที่ 12 การซื้อยาที่ถูกต้องควรซื้อจากร้านที่มีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำเท่านั้น เพราะยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป จึงไม่สามารถขา...

แอนิเมชันคนรูฟินาเล่ ตอนที่ 11 คนรูกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตอนที่ 11 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถทานเพื่อทดแทนอาหารได้ อีกทั้งยังไม่ใช่ยาจึงรักษาโรคไม่ได้ และที่สำคัญอย่าไปหลงเ...

แอนิเมชันคนรูฟินาเล่ ตอนที่ 10 คนรูอยากผอม

ตอนที่ 10 ผลิตภัณฑ์กาแฟที่โฆษณาว่ากินแล้วผอม บางยี่ห้อลักลอบใส่สารไซบูทรามีน ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงทั้ง ความดันโลหิ...