Animation

Animation

โฆษณาเกินจริง ทำนิ่ง อันตราย

โฆษณาเกินจริง ทำนิ่ง อันตราย จะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวไหน อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาเกินจริง เช่น การค้นพบใหม่รักษาได...

น้ำมันทอดซ้ำ ไม่ขำนะครับ

น้ำมันทอดซ้ำ  ไม่ขำนะครับ การกินอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้ง ก่อให้เกิดพิษสะสมภายในร่างกาย อาจทำให้เกิดมะ...

สารเคมีตกค้างในผัก อันตรายที่หลีกเลี่ยงได้

อย่าพึ่งนิ่งนอนใจ! ผักสวยๆ มักแฝงเอาไว้ด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึง

ไส้กรอกสีแดงแดง ฤทธิ์แร้งแรง

ไส้กรอกสีแดงๆ ฤทธิ์แร้งแรง ไส้กรอกที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตและภายในไส้กรอกมีการใส่ดินประสิวที่มากเกินกว่ากำหนด ถือ...