Media

สารคดีทีวี

ยาแก้ไอผสมโคเดอีน ตอน กลุ่มจักสาน อ่างทอง

ไม่ควรใช้เกิน 7 วัน จะทำให้เกิดการดื้อยา ไปจนถึงติดยา เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ไม่ควรใช้

ยาปฏิชีวนะ ตอน รองเท้าผ้าดำเนินสะดวก ราชบุรี

กินให้ครบตามที่แพทย์ หรือ เภสัชกรสั่ง จะไม่เกิดการดื้อยา

แป้งผัดหน้า ตอน ปลาตะเพียน พระนครศรีอยุธยา

ฉลากภาษาไทย ต้องระบุ ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ชนิดเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อที่ต้องของผู้ผลิต ผู้นำเข้า วิธีใช้...

ผลิตภัณฑ์ทาฝ้า ตอน ดอกไม้จากเกร็ดปลา พิษณุโลก

ถ้าไม่ดูให้ดีจะเกิดฝ้าถาวร

ก่อนซื้อเครื่องสำอาง ตอน ผ้าไทยทรงดำ เขาย้อย

ระมัดระวัง เครื่องสำอางที่ขายตามงานวัด ตลาดนัด เครื่องสำอางที่มีคุณภาพต้องระบุ ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ชนิดเครื่องสำอ...

กวาวเครือ ตอน กลุ่มสตรีบ้านบางโทรัด สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือยังไม่มีผลการวิจัยรับรองอย่างแท้จริง เสี่ยง?

ลิปสติก ตอน การทอผ้าตีนจก ราชบุรี

ต้องระบุ ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ชนิดเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อที่ต้องของผู้ผลิต ผู้นำเข้า วิธีใช้ ปริมาณสุทธิ...