News Update

แถลงข่าว

Highlight

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภา...

          อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเ...


อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภา...

          อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมห...

อย. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choic...

          อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุข...

ทลายแหล่งลักลอบขายยาแก้ไอเถื่อนผสมยาทรามาดอล อันตรายถึงชีวิต มูลค่...

         สนองนโยบายรัฐในการปราบปรามผู้กระทำความผิด อย. ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำค...

15 ปี อย. น้อย ขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภค อาหารของนักเรียน...

         อย. เผย ก้าวสู่ปีที่ 15 ของโครงการ อย. น้อย ประเดิมขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมการบริ...

อย. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับอุต...

          อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพให้หันมาผลิตสินค้าและให้บริการสินค้าที่เป็น...

อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด ลงพื้นที่ศึกษาดูงา...

          อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด เน้นดำเนินการในระดับพื้นที่ บูรณา...

อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน ...

          อย. แอ่วเหนือ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ นำสื่อตามรอยเท้าพ่อหลวง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตาม...

สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่...

          ใกล้เทศกาลปีใหม่ สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ บิ๊กซี ติวานนท์ สร้างควา...

อย. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 “ธ สถิตในดวงใจ ช...

          อย. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายใต้แนวค...