News Update

ข่าวแจก

Highlight

อย. ไม่อนุญาตให้ใส่ “หมามุ่ย” ในอาหารทุกชนิด ยังไม่มีผลการศึกษาที่แ...

จากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดหมามุ่ย  ได้รับอนุญาตจาก อย. โฆษณาสรรพคุณในการรักษาโรค อย. ยืนยันไม่เคยอนุญาตให้ใส่สาร...


ภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทย ให้ปลอดภัย สู...

           อย. ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และภาคีที่เกี...

อย. ไม่อนุญาตให้ใส่ “หมามุ่ย” ในอาหารทุกชนิด ยังไม่มีผลการศึกษาที่แ...

จากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดหมามุ่ย  ได้รับอนุญาตจาก อย. โฆษณาสรรพคุณในการรักษา...

อย. ผนึกกำลังแกนนำ อย. น้อย ในเขตพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาพฤติกรรมการบริ...

          รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน &...

อย. เตือน อย่าหลงเชื่อเครื่องดื่มโอ้อวดสรรพคุณ ดื่มแล้วอารมณ์ดี

          อย. เผย อย่าหลงเชื่อกระแสสื่อออนไลน์ เครื่องดื่มอวดอ้างว่าดื่มแล้วช่วยให้หลับสบาย ...

ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด...

          อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรี...

อย. ระดม แกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเ...

          อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วป...

อย. เตือน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์แอบอ้างเป็นอาหารสมุนไพรลดความอ้วน

          อย. เผย พบผลิตภัณฑ์ “โนโยโย๋” แอบอ้างเป็นอาหารสมุนไพรและใช้เลขสารบบอาห...

อย. รวมพลแกนนำ อย.น้อย ภาคกลาง ร่วมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนั...

          อย. เดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย. น้อย จัดอบรมเคร...

อย. แจง “ขนมควันทะลัก” ใส่ไนโตรเจนเหลว กิน สัมผัส หรือ สูดดม ผิดวิธ...

          กรณียังคงมีคลิปแสดงการรับประทานขนมควันทะลักแพร่กระจายในสื่อออนไลน์ อย. แจง “...