News Update

ข่าวล่าสุด

อย. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชน ผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร...

          อย. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน Primary GMP กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของ...

ดึงแนวร่วมแกนนำ อย.น้อย ภาคอีสาน ร่วมปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลด...

          อย. รวมพลังแกนนำ อย.น้อย นำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรี...

อย. ระดม แกนนำ อย.น้อย ภาคเหนือ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดความเ...

          อย. เร่งนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน อย. น้อย ทั่วป...

อย. เตือน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์แอบอ้างเป็นอาหารสมุนไพรลดความอ้วน

          อย. เผย พบผลิตภัณฑ์ “โนโยโย๋” แอบอ้างเป็นอาหารสมุนไพรและใช้เลขสารบบอาห...

อย. รวมพลแกนนำ อย.น้อย ภาคกลาง ร่วมพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนั...

          อย. เดินหน้าพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน ผ่านโครงการ อย. น้อย จัดอบรมเคร...

อย. แจง “ขนมควันทะลัก” ใส่ไนโตรเจนเหลว กิน สัมผัส หรือ สูดดม ผิดวิธ...

          กรณียังคงมีคลิปแสดงการรับประทานขนมควันทะลักแพร่กระจายในสื่อออนไลน์ อย. แจง “...

อย. ย้ำ ไม่เคยมีนโยบายให้สำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือครบรอบ 43 ปี เตือ...

          อย.ย้ำ ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบหมายให้สำนักพิมพ์ใดจัดทำหนังสือครบรอบ 43 ปี เนื่องจากม...

เตือนภัยสาวอยากผอมระวังผลิตภัณฑ์อ้างลดอ้วน เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่...

         อย. ห่วงใยสาวอยากผอม ขอย้ำเตือน !! อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร...

อย. จัดกิจกรรม “ฉันดีมีสุข” ครั้งที่ 3 ห่วงใย ห่างไกลโรค NCDs

            อย. เดินสายธรรม จัดกิจกรรมฉันดีมีสุข ครั้งที่ 3 ถวายความรู้การบริโภคผลิต...