News Update

ข่าวล่าสุด

อย. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับอุต...

          อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพให้หันมาผลิตสินค้าและให้บริการสินค้าที่เป็น...

อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด ลงพื้นที่ศึกษาดูงา...

          อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด เน้นดำเนินการในระดับพื้นที่ บูรณา...

อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน ...

          อย. แอ่วเหนือ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ นำสื่อตามรอยเท้าพ่อหลวง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตาม...

อย. เดินหน้า ใช้มาตรา 44 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผ...

          หลังพบปัญหาอุปสรรคในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า อย. ได้เสนอปัญหาแก...

สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่...

          ใกล้เทศกาลปีใหม่ สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ บิ๊กซี ติวานนท์ สร้างควา...

อย. หนุน SME จัดติวเข้มก่อนยื่นขออนุญาต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

            อย. มุ่งยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ SME จัดติวเข้มให้...

อย. เตือนอย่าใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด อันตรายถึงชีวิต

         อย.ห่วงใย พบยังมีการนำยาทรามาดอลไปใช้ในทางที่ผิด เผยมีมาตรการคุมเข้มให้ร้านขายยาจำห...

อย. ผนึกกำลังคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตราย อบรมเจ้าหน้าที่ ผู้ป...

          อย. เดินหน้างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้มีความเข้มแข็ง จัดประชุมชี้แจงแ...

ภาพข่าวกิจกรรม อย. เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ...

          วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการก...