News Update

ข่าวล่าสุด

อย. แจงข้อกังวลการเก็บค่าใช้จ่าย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา ย้ำก...

          อย. ชี้แจงข้อกังวลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับกรณีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียน...

อย. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายรณรงค์ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภา...

          อย. รุก เดินหน้าประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมห...

อย. เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม “BLACK POWDER” เตือนผู้ปกครองระ...

          อย. เผย มาตรการควบคุมความปลอดภัยขนม BLACK POWDER หลังเด็กกินเข้าไปแล้วอาเจียน หมดส...

อย. เผยกรณีสิทธิบัตรยาคนละระบบกับการขึ้นทะเบียนยา

          อย. เผย การจดสิทธิบัตรยาและการขึ้นทะเบียนยาเป็นคนละระบบ ถึงได้สิทธิบัตรแล้ว &...

อย. ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choic...

          อย. รุกใช้สื่อเข้าถึงประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุข...

อย. รุกสร้างเครือข่ายสื่อเข้มแข็ง ร่วมเป็นกลไกเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณ...

          อย. เสริมความเข้มแข็งให้กลุ่มสื่อวิทยุชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุข...

อย. ใจดี มอบบัตรอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที...

          อย. ใจดี มอบบัตรอำนวยความสะดวกพิเศษสำหรับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 294 ราย ที...

อย. รุก ให้พระสงฆ์ถ่ายทอดธรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ญาติโยมให้ไ...

         อย. เผย โรคอ้วน ความดัน เบาหวาน พุ่งสูง ดึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในชุมชนร่ว...

อย. เตือน ระวังภัยจากยาผีบอก พบผสมสเตียรอยด์ สวมรอยใช้ เลข อย. อาหา...

            หลังมีข่าวพบผู้ป่วยกินยาผีบอก เพื่อแก้ปวด จนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ...