Print Media

แผ่นพับ

กว่าจะมาเป็นนมโรงเรียน

แผ่นพับเรื่อง กว่าจะมาเป็นนมโรงเรียน

รอบรู้...สู้ภัย...สารสเตียรอยด์

รอบรู้...สู้ภัย...สารสเตียรอยด์

คิดก่อนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

คิดก่อนเชื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย อันตรายอย่าซื้อ อย่าใช้

แฉ!!! ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งเครื่องสำอาง อาหารเสริม ที่คุณกินอยู่นั้น ปลอดภัยจริงแล้วหรือ? ถ้าอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ไหนอันต...

แผ่นพับอ่านฉลาก อย่างฉลาด

แผ่นพับอ่านฉลาก อย่างฉลาด

มารู้จักฉลากโภชนาการแบบ GDA กันเถอะ

มารู้จักฉลากโภชนาการแบบ GDA กันเถอะ

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค

ลดเค็มครึ่งหนึ่ง คนไทยห่างไกลโรค

ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ได้ประโยชน์

ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ได้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง รู้จักใช้...ลดภัยไข้เลือดออก