Print Media

Infographic

Highlight

ขนมควันทะลักของหวานอันตราย

ขนมควันทะลักของหวานอันตราย


เลือกใช้อุปกรณ์วัดไข้ให้เหมาะสม เมื่อลูกน้อยไม่สบาย

                  ภาวะไข้ เป็นปัญห...

สูงวัยอย่างสุขใจ

            ในสังคมทั่วไปมักประกอบด้วยคนมากมายหลากหลายรุ่น แต่ที...

ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดทั่วไปแตกต่างกัน และป้องกันได้อย่างไร

ไข้หวัดทั่วไป สาเหตุ ส่วนมากเกิดจาการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด  อาการ ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ไม่สู...

โรคพิษสุนัขบ้า กับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

           โรคพิษสุนัขบ้า โรคที่หลายคนเข้าใจว่า จะเป็นโรคนี้ได้จากสุนัขกัดเท่านั้น แต่ค...

อย่าให้ “รังแค” รังควานใจ

  “รังแค” คือการหลุดลอกของเซลล์ผิวหนังบนศีรษะชั้นนอกสุด ซึ่งการสะสมของรังแคจะไปอุดรูขุมขนของเส้นผ...

ยาอะไรบ้างต้องเก็บยาในตู้เย็น

  เหตุเพราะปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมสลายของยา ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้น สารเคมี และแสงแดด ทำให้ยาบางชนิดต...

รู้ได้อย่างไร... อาการแบบไหนต้องประคบร้อน หรือเย็น

  การประคบร้อน ประคบเย็น เป็นวิธีหนึ่งในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรง เพื่อบรรเทาอาการปว...

รักษาให้เป็นกับ “อาการน้ำกัดเท้า”

              เมื่อสภาพแวดล้อมทำให้ต้องเผชิญกับอุทกภัย...

ท้องเสียอย่างไรต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ถ้าท้องเสียต้องกินยาฆ่าเชื้อ เพื่อจะได้ฆ่าเชื้อในลำไส้และช่วยให้หยุดถ่าย แต่จริง ๆ แล้ว เมื่อท...