ก่อน Like และ Share รู้แน่จริงหรือ 

Smart Like and Share

ก่อน Like และ Share รู้แน่จริงหรือ

อย. เผยข้อเท็จจริง กรณีข่าวส่งต่อในโลกออนไลน์ น้ำแข็งผสมฟอร์มาลิน แ...

กรณีที่มีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ถึงการผสมสารฟอร์มาลินลงในน้ำแข็งยูนิค เพื่อไม่ให้น้ำแข็ง ละลายเร็ว อย. ร่วมกับนักวิ...