ประจำเดือน กรกฎาคม 2553

16 Aug 2010 /

ยาลดความอ้วน (ไม่รู้ตัว)

สวย ผอมไว ด้วยยาลดความอ้วน ความเชื่อผิดๆ ฤทธิ์ของยาร้ายแรงทั้ง โรคประสาทหลอน โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคนอนไม่หลับ โรคขาดสารอาหาร หยุดค่านิยมผิดๆ หยุดใช้ยาลดความอ้วน

#ยาลดความอ้วน #ฤทธิ์ร้ายแรง #โรคประสาทหลอน #โรคหัวใจ #โรคความดันสูง #โรคนอนไม่หลับ #โรคขาดสารอาหาร #ค่านิยมผิดๆ #อันตราย