อย. มุ่งคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยระบบฐานข้อมูลตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ

22 Mar 2017 /

          อย. เผย มีระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยสืบค้นได้ที่ Oryor Smart Application และเว็บไซต์ อย. หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556   

          นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง ผ่านทางโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย อย่างไรก็ตาม มักพบว่าหลายผลิตภัณฑ์มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง หลอกขายให้ผู้บริโภคสั่งซื้อมาใช้  โดยผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างต่าง ๆ มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการขออนุญาตจาก อย. ไม่มีเลขทะเบียน หรือเป็นเลขทะเบียนปลอม ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนเสียก่อน หากต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าว ผ่านการขออนุญาตจาก อย.แล้วหรือไม่ ขอให้สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ โดยบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารต้องแสดงเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ผลิตภัณฑ์ยาต้องมี    เลขทะเบียนตำรับยา เช่น ทะเบียนยาเลขที่ G/70/58 และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจำเป็นก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวที่ Oryor Smart Application เข้าไปที่เมนู ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพียงกรอกเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้วกด DONE ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ อย. ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้ที่เว็บไซต์ www.oryor.com และ www.fda.moph.go.th เช่น รายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้หน้าอกโต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ผิวขาว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย เป็นต้น

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ยา การขายยาผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือว่าผิดกฎหมาย เพราะตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 มีข้อกำหนดชัดเจนเรื่องสถานที่ขายยาว่า ต้องไม่ขายนอกสถานที่ตามที่อนุญาต เพราะยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป การซื้อจึงต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง การขายในอินเทอร์เน็ต จึงเป็นการขายนอกสถานที่ที่อนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ในส่วนของผู้บริโภคหากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail 1556 @ fda.moph.go.th  ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 และร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อ อย. จะดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง