อย. เปิดช่องทางสาธารณะให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้สะดวกและรวดเร็ว ด้วยระบบฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อย. และ Oryor Smart Application

13 Jun 2017 /

         อย. เผย มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว ช่วยตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และ วัตถุเสพติด เข้าถึงง่าย โดยสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ อย. และ Oryor Smart Application  ย้ำ อย. คำนึงถึงความสะดวกของผู้บริโภคดำเนินงานด้วยระบบดิจิทัล ทันสมัย สอดรับกับสังคมยุคโซเชียลมีเดีย หวังให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยและสมประโยชน์

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คำนึงถึงการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ผู้บริโภค ที่ต้องการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ซึ่งพบว่ามีการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย มากขึ้น ดังนั้น เพื่อมิให้ผู้บริโภคถูกหลอกจากการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง จนหลงเชื่อสั่งซื้อมาใช้ในราคาที่สูง จึงได้จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ผู้บริโภคสืบค้นได้ง่าย โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทางเว็บไซต์ อย. (http://www.fda.moph.go.th/) ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และ วัตถุเสพติด ผ่านทาง Link  https://goo.gl/W3Y2vX นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลจำเป็นก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพดังกล่าวที่ Oryor Smart Application สามารถรองรับการใช้งานทุกระบบปฏิบัติการ โดยเข้าไปที่เมนู ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพียงกรอกเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แล้วกด DONE ระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของ อย. ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้ที่เว็บไซต์ www.oryor.com และ www.fda.moph.go.th เช่น รายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้หน้าอกโต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำให้ผิวขาว และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอันตราย เป็นต้น

          นพ.วันชัย เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ก็ตาม เบื้องต้นขอให้สังเกตฉลากผลิตภัณฑ์ หากเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากต้องแสดงเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ส่วนผลิตภัณฑ์ยา ฉลากต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับยา เช่น เลขที่ G/00/58 และเครื่องสำอาง ฉลากต้องมีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก เป็นต้น ทั้งนี้ อย. ยังคงตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ซึ่งมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทางสื่อต่าง ๆ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail 1556 @ fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อ อย. จะดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป