อย. แนะผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรมบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หลังพบเยาวชนสั่งซื้อยาผ่านสื่อออนไลน์ นำไปใช้ในทางที่ผิด

7 Jul 2017 /

          หลังพบสิ่งเสพติดนำมาผสมเครื่องดื่มในชาเขียว น้ำอัดลม ออกฤทธิ์มึนเมา ไม่มีกลิ่น เป็นยากล่อมประสาท ใช้เป็นยานอนหลับกำลังแพร่ระบาดในหมู่เยาวชน อย. ห่วงใย แนะผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ยาดังกล่าวเป็นอันตรายต่อการทำงานของตับและไต ไม่สามารถซื้อขายผ่านทางร้านขายยาได้โดยตรง ต้องเป็นแพทย์ที่สามารถสั่งจ่ายได้เท่านั้น และใช้ในกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ หรือ ใช้ร่วมกับการผ่าตัด คลายอาการวิตกกังวล ย้ำ !! ผู้ที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่จำหน่ายยาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เท่านั้น และ ต้องขออนุญาตการจำหน่ายจากกระทรวงสาธารณสุข หากฝ่าฝืนเจอโทษหนักทั้งจำและปรับ

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์ เตือนภัยผู้ปกครองให้ตรวจสอบกระเป๋านักเรียนของบุตรหลาน เนื่องจากขณะนี้พบสิ่งเสพติดกำลังแพร่ระบาดในหมู่เยาวชน หรือ ที่เรียกกันว่ายาเสียสาว พบทั้งเม็ดสีน้ำเงิน และ สีแดงซึ่งมีการนำมาผสมเครื่องดื่มในชาเขียว น้ำอัดลม ออกฤทธิ์มึนเมา ไม่มีกลิ่น เป็นยากล่อมประสาท นำมาใช้เป็นยานอนหลับ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเยาวชนต่อกรณีดังกล่าว จึงรุดตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ายาดังกล่าว คือ ยานอนหลับโดมิคุม หรือ ยามิดาโซแลม (Dormicum หรือ Midazolam) และ ยาอัลปราโซแลม (Xanax หรือ Alprazolam) ซึ่งยาทั้งสองชนิดจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่  2 ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็นคนละชนิดกับเมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า และเป็นรูปแบบที่ไม่มีการนำเข้าหรือผลิตเพื่อใช้ในประเทศไทย โดยวัตถุออกฤทธิ์ทั้งสองชนิดนี้ไม่สามารถซื้อขายผ่านทางร้านขายยาได้โดยตรง ต้องเป็นแพทย์ที่สามารถสั่งจ่ายยาได้เท่านั้น ผู้ที่จำหน่ายหรือสถานที่ที่จำหน่ายยาดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และต้องขออนุญาตการจำหน่ายจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ พบว่า ขนาดตามที่ปรากฏบนกล่องผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ อย. อีกด้วย

          สำหรับยาดังกล่าวมักใช้ในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ ต้องปรับสภาพการนอน หรือ ใช้ร่วมกับการผ่าตัด คลายอาการวิตกกังวล หากรับประทานไปแล้วจะออกฤทธิ์เร็วภายใน 15 นาที ผู้ที่รับประทานจะมีอาการง่วงนอน สะลึมสะลือ เพราะยากลุ่มเหล่านี้มีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม การมอมเมาเหยื่อ โดยผสมลงไปในเครื่องดื่ม ทำให้เหยื่อหลับแล้วทำการปลดทรัพย์หรือล่วงละเมิดทางเพศได้ ทั้งนี้ หากร้านขายยาใดฝ่าฝืนจะมีโทษหนักตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาการพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 180 วันต่อไป กรณีเภสัชกรไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพจะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพด้วย มาตรการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อควบคุมไม่ให้มีการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และ สำหรับผู้ที่ลักลอบขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจะมีโทษจำคุก 4 -20 ปี และ ปรับ 400,000 – 2,000,000 บาท ส่วนผู้ที่มีไว้ในครอบครองจะมีโทษจำคุก 1 – 5 ปี  หรือ ปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  และเตือนบุตรหลานอย่าซื้อยาผ่านทางสื่อออนไลน์มารับประทานโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งไม่ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า และไม่ควรนำยากลุ่มนี้มาใช้เพื่อทำให้เกิดอาการมึนเมาหรือเพื่อความสนุกสนาน อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากจะซื้อยาผ่านทางร้านขายยา ควรเลือกจากร้านขายยาคุณภาพ และการสั่งจ่ายยาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น ขอให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบร้านขายยาใด ๆ ขายยาเสียสาวให้แก่เยาวชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย.จะดำเนินการติดตาม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด


บทความที่เกี่ยวข้อง