อย. ติวเข้ม ระบบ E-submission กับอาหารทุกกลุ่ม แนะผู้ประกอบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ให้ถูกต้อง

26 Dec 2017 /

          อย. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ชี้แจงแนวทางการยื่นคำขออนุญาตทางออนไลน์ผ่านระบบ E-submission สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท จัดอบรมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และทันสมัย

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดทำระบบ E-submission เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการยื่นคำขอจากเดิมที่ผู้ประกอบการต้องจองคิวผ่านระบบนัดหมาย แล้วมายื่นคำขอที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ  ( One Stop Service Center ) เป็นการยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ E-submission แทน โดยไม่ต้องจองคิว และสามารถทราบวันเริ่มพิจารณาและวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันที ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการขออนุญาตมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

          ทั้งนี้ ระบบ E-submission เริ่มเปิดให้บริการกับผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มความเสี่ยงต่ำ ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ ด้วยแบบคำขอ สบ.7 ตั้งแต่ปี 2559 และได้ขยายระบบให้บริการดังกล่าวครอบคลุมอาหารทั้งหมดแล้ว ส่วนอาหารที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ เช่น น้ำบริโภค น้ำแข็ง ช็อกโกแลต อาหารกึ่งสำเร็จรูป ชา ชาสมุนไพร ไข่เยี่ยวม้า น้ำผึ้ง ข้าวเติมวิตามิน เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม น้ำมันเนย น้ำปลา น้ำส้มสายชู น้ำมันและไขมัน น้ำเกลือปรุงอาหาร ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของ   ถั่วเหลือง เป็นต้น อย. ได้เปิดให้ยื่นคำขอผ่านระบบ Auto E-submission โดยอนุญาตทันทีหลังจากที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือแจ้งรายละเอียดตามแบบ สบ.7 ครบถ้วน แต่ภายหลังการอนุญาตพบปัญหาการยื่นคำขออนุญาตไม่ถูกต้องจำนวนมากขึ้น เช่น แจ้งประเภทอาหารไม่ตรง แสดงชื่ออาหารไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อระบบการกำกับดูแลอาหารและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อย. จึงปรับกระบวนการจากการจดทะเบียนและรับแจ้งรายละเอียด เพื่อออกเลขสารบบอาหารอัตโนมัติ มาเป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะออกเลขสารบบอาหาร  โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

          ดังนั้น อย. จึงได้จัดประชุม เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารตามแบบ สบ.7 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการยื่นคำขออนุญาตตามแบบ สบ.7 ผ่านระบบ E-submission และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ และนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ครอบคลุมและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.30 น.  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของ อย. ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้อง และทันสมัย ซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ครอบคลุมและเข้มแข็งมากขึ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง