อย. แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หวั่นนำยาไปใช้ในทางที่ผิด

5 Apr 2018 /

          อย. แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หวั่นนำยาไปใช้ในทางที่ผิด หลังเจ้าหน้าที่ อย. ร่วมกับ ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เอาจริง !! นำกำลังบุกทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททางอินเทอร์เน็ต และร้านขายยาที่จำหน่ายยาแก้ปวด  ทรามาดอล ยาน้ำแก้แพ้ แก้ไอ พฤติการณ์พบมีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ย่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบของกลางเป็นจำนวนมาก พร้อมเตือนร้านขายยาทั่วประเทศอย่าลักลอบจำหน่ายยาประเภทดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อาจถึงขั้นสั่งพักใช้ใบอนุญาตขายยากับร้านที่กระทำความผิด

          เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันเยาวชนมีการนำยาแผนปัจจุบันประเภทยาแก้ปวด ทรามาดอล มาผสมกับยาแก้ไอ และยาแก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อม ซื้อมาจากร้านจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน เพื่อมาเสพให้เกิดอาการมึนเมาจนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ล่าสุด  อย. ได้ร่วมกับ ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) เอาจริง นำกำลังบุกทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาอันตรายที่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จำนวน 3 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบของกลางเป็นจำนวนมาก แห่งแรกพบว่ามีการขายยาทรามาดอล อัลปราโซแลม โดยลักลอบขายยาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งต่อมาพบว่าผู้ขายไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน และใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 สำหรับแห่งที่สองและสาม คือ ร้านยาเภสัช กรุงเทพ 2 และร้านกระปุกยา พฤติการณ์พบว่ามีการจำหน่ายยาปลอม ยาแก้ปวด ทรามาดอล ยาน้ำแก้แพ้แก้ไอให้กับเยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิด

          เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางและแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านดังกล่าว ทั้ง 3 แห่ง อาทิ ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท  ขายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และ ปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท  ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น เตือนร้านขายยาอื่นทั่วประเทศ อย่าลักลอบจำหน่ายยาประเภทดังกล่าวให้แก่เยาวชนโดยเด็ดขาด หากพบการกระทำฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และอาจถึงขั้นสั่งพักใช้ใบอนุญาตขายยากับร้านที่กระทำความผิด ส่วนเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้ควบคุมการทำบัญชีซื้อยาและบัญชีการขายยาให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหากพบร้านขายยาใดฝ่าฝืน นอกจากดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว จะถูกเสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบ ในการพักใช้ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไป

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. ขอให้ผู้ปกครองคอยสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าซื้อยาผ่านทางสื่อออนไลน์มารับประทานโดยเด็ดขาดไม่ควรรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า และไม่ควรนำยากลุ่มดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือเพื่อความสนุกสนาน อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากจะซื้อยาผ่านทางร้านขายยา ควรเลือกจากร้านขายยาคุณภาพ และการสั่งจ่ายยาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น ขอให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบร้านขายยาใด ๆ ขายยาในทางที่ผิดให้แก่เยาวชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือที่ E-mail: [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ อย. จะดำเนินการติดตาม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง