เอาอีกแล้ว !!! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริงเสริมสมรรถภาพทางเพศ อย่าหลงเชื่อ

23 Aug 2018 /

          พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเค TK (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   ไท้ ผิง TAI PING (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) โฆษณาเกินจริงอวดอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศชายและหญิงทางเว็บไซต์ อย. ดำเนินการระงับโฆษณาเร่งแจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อซื้อมาบริโภค อาจได้รับอันตราย

          นพ. พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเค และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไท้ผิง ฉลากระบุผู้ผลิตจากบริษัทเดียวกัน แต่เมื่อโทรไปสอบถามกับโรงงานผู้ผลิต ได้รับคำตอบว่าได้รับว่าจ้างให้ขอเลข อย. แต่ยังไม่เคยมีการสั่งผลิต นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงทางเว็บไซต์ อย. จึงได้ดำเนินการตรวจสอบในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ อย. พบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีเค TK (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) เลขสารบบอาหาร 13-2-00656-1-0093 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไท้ ผิง  TAI PING (DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT) เลขสารบบอาหาร 13-2-00656-1-0103 ได้มีการยกเลิกเลขสารบบไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ http://www.thongbio.com/ พบว่ามีการโฆษณาแสดงสรรพคุณผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โอ้อวดสรรพคุณ เช่น บำรุงกำลังท่านชาย สุภาพสตรีแข็งแรงอ่อนเยาว์กลับคืนสู่วัยแรกรุ่น ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศ ป้องกันมะเร็งปากมดลูกลดภาวะวัยทอง ควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ หรือสรรพคุณอันเป็นเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ อย. ได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณา รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

           รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง หากผู้บริโภครับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แล้วมีอาการผิดปกติหรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail:1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ