ภาพข่าวกิจกรรมลงพื้นที่เยาวราชประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจ

8 Oct 2018 /

         จากภาพ : เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก. ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงพื้นที่เยาวราชประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารเจที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน โดยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ หรือสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลาก เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง