สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Logo)

26 Nov 2018 /

Good Health Starts Here (English)

VDO  Good Health Starts Here (subtitle : English)

Article published (Health for All' project.)

The video presentation of 'Development of a food consumption behavior modification model for junior high school students' fiscal year 2015-2017

The video presentation of 'Health for All' project.​

Evaluation Report  Good Health Starts Here 2015-2018 (English)

A  food consumption behavior modification model for junior high school students in 2015

Development of a food consumption behavior modification model for junior high school students A fiscal year 2016

Research Report on the Development of Food Consumption Behavior of Students from Oryor Noi Schools to Reduce Risk Factors of Non-Communicable Diseases (NCDs) in 2017

A report on the results of Chan Dee Mee Suk project in 2017  

Effect of  the implementation of a nutrition label use promotion Program on the nutrition label knowledge,attitudes, and use of communities Fiscal year 2017

Follow –up and Evaluation of the 2018 Health for All project

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Logo)

Product Profile 

กลุ่มอาหารมื้อหลัก

กลุ่มเครื่องดื่ม

กลุ่มเครื่องปรุงรส

กลุ่มผลิตภัณฑ์นม

กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป

กลุ่มขนมขบเคี้ยว

กลุ่มไอศกรีม

กลุ่มไขมันและน้ำมัน

Media Example

healthier choice (logo)

https://oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=40&id=1275

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=1100

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=1097

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=50&id=813

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=793

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=757

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=757

NCDs

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=1132

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=49&id=1130

https://oryor.com/oryor2015/library-detail.php?cat=17&id=1474

https://oryor.com/oryor2015/media-detail.php?cat=23&id=380

https://oryor.com/oryor2015/print-detail.php?cat=26&id=1322

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=50&id=1115

https://oryor.com/oryor2015/news-update-detail.php?cat=50&id=1104


บทความที่เกี่ยวข้อง