อย. แจงกรณีการปรับประเภทยาแก้แพ้ลอราทาดีน

28 Nov 2018 /

          อย. แจงกรณีการปรับประเภทยาแก้แพ้ “ลอราทาดีน” มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการยาซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และได้มีการเฝ้าระวังติดตามผลข้างเคียงบนพื้นฐานของความปลอดภัย  โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีที่ประชาชนจะได้รับจากการปรับประเภทยาดังกล่าว ทำให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยังคงต้องเป็นยาที่ขายในร้านขายยา ซึ่งร้านขายยาส่วนใหญ่จะมีเภสัชกรแนะนำในการใช้ยาอยู่แล้ว และจะปรับเฉพาะขนาดบรรจุแผงละไม่เกิน 10 เม็ด กล่องละไม่เกิน 2 แผง เท่านั้นโดยต้องระบุข้อความ “ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด” บนฉลากยา ขอผู้บริโภคมั่นใจการพิจารณาดำเนินการอยู่บนพื้นฐาน ประโยชน์ของประชาชน

          นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าจากกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับลดสถานะควบคุมยาลอราทาดีน (Loratadine) นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันพบว่ามีประชากรของประเทศไทยที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่อาการของโรคจะพบตั้งแต่อายุยังน้อยและมักจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว อาการของโรค     มักจะมีน้ำมูก จาม คันจมูก คันตา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย โดยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการในเบื้องต้น ซึ่งยารักษาอาการภูมิแพ้ในประเทศไทยจะมีทั้งยาสามัญประจำบ้านและยาอันตราย ยาทั้งสองกลุ่มนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ในการสั่งซื้ออยู่แล้ว ดังนั้น อย. จึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และข้อดีของประชาชนที่จะได้รับจากการปรับลดประเภทยาดังกล่าวนี้ เนื่องจากจะทำให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในต่างประเทศยาลอราทาดีน จัดอยู่ในกลุ่มยาสามัญประจำบ้านซึ่งสามารถหาซื้อได้สะดวกจากร้านค้าทั่วไป  แต่สถานะของยาลอราทาดีนที่ อย. กำหนดในครั้งนี้ยังคงเป็นยาที่ต้องขายในร้านขายยา ซึ่งการปรับยาลอราทาดีนเป็นยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ จะปรับเฉพาะขนาดบรรจุแผงละไม่เกิน 10 เม็ด กล่องละไม่เกิน  2 แผง เท่านั้น ส่วนขนาดบรรจุอื่นยังคงเป็นยาอันตรายเช่นเดิม  โดยได้มีข้อกำหนดการบ่งใช้ของยาไว้อย่างชัดเจนในการแก้แพ้ ไม่ใช่อาการหวัด และต้องระบุข้อความ“ใช้เฉพาะโรคภูมิแพ้ ไม่ลดน้ำมูกในโรคหวัด” บนฉลากยา ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนใช้ยาผิดโรคและใช้ยาไม่สมเหตุผล

          ทั้งนี้ในด้านความปลอดภัยพบว่า ยาลอราทาดีนเป็นยาที่รักษาภูมิแพ้กลุ่มใหม่ ซึ่งอาการข้างเคียง เช่น อาการง่วงนอนพบได้น้อย หรือผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการง่วงนอนเลยหลังจากกินยานี้ ทำให้ไม่ส่งผลเสียในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะแตกต่างจากยารักษาภูมิแพ้กลุ่มเก่า ที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนมาก ปากแห้ง คอแห้ง หรือปัสสาวะคั่งได้ ในด้านของการโฆษณาที่กังวลจะเป็นสาเหตุให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วการโฆษณาเป็นการสื่อสารให้ข้อมูลเรื่องยา ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบและผ่านการอนุญาตจาก อย. ก่อนเสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่สื่อถึงประชาชนมีความถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกใน การรักษาโรคภูมิแพ้อย่างปลอดภัย รวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณยา วิธีการใช้ยา และข้อควรระวังในการใช้ยา

          รองเลขาธิการฯ กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ขอให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าการปรับประเภทของยาลอราทาดีน ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการยา ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิแล้วและมีการเฝ้าระวังติดตามผลข้างเคียงบนพื้นฐานของความปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภค


บทความที่เกี่ยวข้อง