ยืนยัน!! ไม่พบแร่ใยหินปนเปื้อนในแป้งฝุ่นโรยตัว ขอผู้บริโภควางใจ

24 Dec 2018 /

            ยืนยัน แป้งฝุ่นโรยตัวในประเทศไทยไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน อย. มีการเฝ้าระวัง เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ ขอให้ผู้บริโภควางใจ ส่วนเครื่องสำอางที่ตรวจพบว่ามีส่วนผสมของแร่ใยหิน  เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่  มีข่าวพบแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวของ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (เจแอนด์เจ) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายจากสหรัฐนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจ้งว่าในประเทศไทยแป้งฝุ่นโรยตัวจัดเป็นเครื่องสำอาง มีส่วนประกอบหลัก คือ ทัลคัมหรือทัลค์ ซึ่งสารทัลคัมมีอยู่ในธรรมชาติ มีการใช้มาเป็นเวลายาวนาน ปัจจุบันยังคงสามารถใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ และยังไม่มีผลการศึกษาที่ระบุว่าสารนี้ก่อให้เกิดมะเร็ง ส่วนสารทัลคัมที่ได้จากบางแหล่งอาจมีการปนเปื้อนของแร่ใยหิน (Asbestos) ปัจจุบันแร่ใยหินถูกจัดเป็นสารที่ก่อมะเร็งในมนุษย์ ดังนั้น สารทัลคัมที่จะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางจะต้องมีความบริสุทธิ์สูง เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนของแร่ใยหิน โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2559 กำหนดให้แร่ใยหินเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ อย่างไรก็ตาม แป้งฝุ่นโรยตัวเป็นเครื่องสำอางที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ผู้บริโภคไม่ควรโรยแป้งครั้งละมาก ๆ เพราะผงแป้งจะฟุ้งกระจายลอยในอากาศหากสูดดมเข้าไปต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะสะสมเป็นก้อนในปอด ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ควรเทใส่มือในปริมาณเล็กน้อยแล้วทาบาง ๆ บนผิวกาย นอกจากนี้ ได้กำหนดให้แสดงคำเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ว่า “ระวังอย่าให้แป้งเข้าจมูกและปากของเด็ก” และเพื่อความปลอดภัย สตรีไม่ควรโรยแป้งฝุ่นบริเวณจุดซ่อนเร้น

           รองเลขาธิการ ฯ กล่าวต่อไปว่า อย. มีการติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่มีส่วนผสมของทัลคัม จำนวน 40 ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ไม่พบแร่ใยหิน และในปี พ.ศ. 2557-2558 ได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวที่มีส่วนผสมของทัลคัม จำนวน 73 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ก็ไม่พบแร่ใยหิน ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการ สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เครื่องสำอางที่ตรวจพบว่ามีส่วนผสมของแร่ใยหิน จัดเป็นเครื่องสำอางที่มีวัตถุที่ห้ามใช้ เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดผลิตเพื่อขาย นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


บทความที่เกี่ยวข้อง