อย. เผยยอดโทรกัญชารวม 3 วัน สูงเฉียด 2,000 ราย และแจ้งครอบครอง 11 ราย

2 Mar 2019 /

           เผยตัวเลขยอดรวมผู้สอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. 3 วัน 1,926 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาอีก  11 ราย โดยวันนี้มียอดสอบถาม 548 ราย ส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขอปลูก และมีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชา 1 ราย

           นพ. ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ (1 มี.ค. 62) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ โดยมียอดสะสมการโทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. รวม 3 วัน 1,926 ราย และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชา จำนวน 11 ราย โดยวันแรก (27 ก.พ.62) มีผู้สอบถามข้อมูลรวม 878 ราย และผู้ป่วยแจ้งครอบครองกัญชา 4 ราย วันที่ 2 (28 ก.พ.62) มีผู้สอบถามข้อมูล 500 ราย ผู้ป่วยแจ้งครอบครองกัญชา 5 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพแจ้งครอบครองอีก 1 ราย ส่วนวันที่ 3 (1 มี.ค.62) มีผู้สอบถามเข้ามายังช่องทางสายด่วน อย. 1556 จำนวน 530 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 14 ราย และที่ Counter Service 4 ราย คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ และการนำเข้า  เป็นต้น โดยมีผู้ป่วยมาแจ้งขอครอบครองกัญชา 1 ราย ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชา โดยสามารถศึกษาข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย.  http://fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx  สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการแจ้งขอครอบครองกัญชา ขอให้ติดต่อ อย. ได้ใหม่อีกครั้งในวันและเวลาราชการ


บทความที่เกี่ยวข้อง