อย. เผยยอดโทรกัญชาสูงเกือบ 4,000 ราย และแจ้งครอบครอง 85 ราย

9 Mar 2019 /

           เผยยอดโทรกัญชาสัปดาห์นี้ (4-8 มี.ค.62) มีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. รวม 1,656 ราย และมีผู้แจ้งครอบครองกัญชา 74 ราย เป็นผู้ป่วย 68 และผู้ประกอบวิชาชีพ 6 ราย รวมตัวเลขตั้งแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ.62 ถึงปัจจุบัน มีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. รวม 3,653  ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 85 ราย

           นพ. ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดบริการให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวเนื่องกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ สำหรับสัปดาห์นี้ (4-8 มี.ค.62) มีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. โดยสอบถามเข้ามายังช่องทางสายด่วน อย. 1556 จำนวน 1,563 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 87 ราย และที่ Counter Service 6 ราย คำถามที่พบส่วนใหญ่ยังคงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก รายละเอียดของการนิรโทษ และการนำเข้า  เป็นต้น และมีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาจำนวน 74 ราย เป็นผู้ป่วย 68 ราย และผู้ประกอบวิชาชีพ 6 ราย สำหรับตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดรับแจ้ง  27 ก.พ.62 ถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. จำนวน 3,653 ราย และแจ้งครอบครองกัญชา 85 ราย

           อย. ขอให้ผู้ที่มีกัญชาในครอบครองมาแจ้งรายละเอียดต่อ อย. หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในท้องที่ที่พำนักอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทำให้ทราบจำนวนผู้ใช้ยา ผู้ผลิตจะได้ประมาณการถูกว่าจะผลิตในปริมาณเท่าใด ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งครอบครองกัญชา โดยสามารถศึกษาข้อมูลทั้งหมดได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. http://fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Pages/Main.aspx  และจัดทำ Infographicในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เรื่อง ใครปลูกกัญชาได้บ้าง และการแจ้งครอบครองกัญชาของผู้ป่วยทาง www.oryor.com พิมพ์ “กัญชา” ค้นหา infographic และทางสกู๊ปโทรทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และจะเร่งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ต่อไป  เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด