อย. เผยแจ้งครอบครองกัญชาภายใน 19 พ.ค.62 นี้ พร้อมแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องได้รับการอบรมจาก สธ. หรือหลักสูตรที่ สธ. รับรองเท่านั้น

17 Apr 2019 /

          อย. เผยสัปดาห์นี้ (9-11 เม.ย.62) มีผู้แจ้งครอบครองกัญชา 239 ราย และโทรสอบถาม 688 ราย ตั้งแต่เปิดรับแจ้ง 27 ก.พ.62 ถึงปัจจุบัน มีผู้แจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 1,053 ราย และมีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. รวม 8,850 ราย โดยขอให้มาแจ้งครอบครองภายใน 19 พ.ค. 62 นี้ พร้อมแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยที่จะใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องได้รับการอบรมจาก สธ. หรือหลักสูตรที่ สธ.ให้การรับรองเท่านั้น

          นพ. ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดให้บริการสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ภายหลังจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการนิรโทษและครอบครองกัญชา จำนวน 3 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้ สำหรับสัปดาห์นี้ (9-11 เม.ย.62) มีผู้สอบถามเข้ามาที่ อย. ทางช่องทางสายด่วน อย. 1556 จำนวน 647 ราย หมายเลขโทรศัพท์ของกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. 31 ราย และที่ Counter Service 10 ราย และมีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองกัญชาจำนวน 239 ราย สำหรับตัวเลขสะสมตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดรับแจ้ง  27 ก.พ.62 ถึงปัจจุบัน มีผู้โทรสอบถามเรื่องกัญชาเข้ามาที่ อย. จำนวน 8,850 ราย และแจ้งครอบครองกัญชาแล้ว 1,053  ราย

           เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาโรค ให้มาแจ้งการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะที่เวลาที่กำหนดคือ 19 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานมีไว้ในครอบครอง ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ แจ้งได้ที่ อย. ส่วนต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โดยขอให้เตรียมบัตรประชาชน เอกสารแจ้งการมีกัญชา เอกสารรับรองอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ และนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย หากมีปริมาณมาก สามารถใช้รูปถ่ายได้ โดยถ่ายรูปกัญชาที่มีในครอบครองให้ครบถ้วน ชัดเจน และระบุที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อเจ้าหน้าที่จะนัดหมายทำการตรวจสอบต่อไป 2. ขอให้ไปพบแพทย์ที่ให้การรักษาและออกใบรับรองการเจ็บป่วยหรือโรคที่เป็น โดยขอให้แพทย์ลงชื่อในใบรับรองแพทย์และระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพหรือเลขที่ใบรับรองหรือใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 3. ก่อนเดินทางไปแจ้งการครอบครอง หากกลุ่มผู้ป่วยมีจำนวนมาก สามารถติดต่อหรือโทรศัพท์ประสานกับ อย. หรือ สสจ. เพื่อแจ้งชื่อ นามสกุล กำหนดวัน เวลานัดที่จะเดินทางไปแจ้งการครอบครองได้ ทั้งนี้ สามารถกรอกแบบการแจ้งครอบครองเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว และนำยากัญชาหรือน้ำมันสกัดกัญชาที่ใช้ในการรักษาโรคพร้อมเอกสารต่างๆ ไปแจ้งครอบครองตามที่ได้มีการนัดหมายไว้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน อย.1556 กด 3 และ ป.ป.ส. 1386 กด 3 ในวันและเวลาราชการ

           เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ที่จะใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง ซึ่งปัจจุบันมีเฉพาะกรมการแพทย์ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร อบรมกับกรมการแพทย์  ส่วนแพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน อบรมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนการอบรมในหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ให้การรับรอง จะไม่สามารถนำมาใช้ประกอบการขออนุญาตเพื่อใช้กัญชากับผู้ป่วยได้