โปร่งใส !! ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กว่า 16.4 ตัน ก่อนจ่อเตาเผา 26 มิ.ย. และ 5 ก.ค. นี้

25 Jun 2019 /

           ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษของกลาง 25 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1 ตึก อย. และ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ตึก อย. อย่างโปร่งใส กว่า 16,467 กิโลกรัม ก่อนจะนำไปเข้าเตาเผาด้วยความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมาก ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส โดยจะไม่มียาเสพติดหวนกลับมาใช้ได้อีก เผยของกลางที่คดียังไม่สิ้นสุดอีกกว่า 147,602 กิโลกรัม จะเก็บรักษาไว้ในคลังยาด้วยระบบป้องกันนิรภัยอย่างรัดกุม เพื่อรอการนำไปทำลายต่อไป   

           นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ทำการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางก่อนส่งเข้าเตาเผา จำนวนรวมกว่า 16,467 กิโลกรัม จาก 6,910 คดี มูลค่ารวมกว่า 20,047 ล้านบาท โดยคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกันตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยในปีนี้จะแบ่งการตรวจรับออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 น้ำหนักกว่า 7 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (ใหม่) อาคาร 6 ชั้น 1  ตึก อย. ซึ่งจะนำไปเผาทำลาย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 น้ำหนักกว่า 9 ตัน ณ บริเวณคลังยาเสพติดให้โทษของกลาง (เก่า) อาคาร 2 ชั้น 1 ตึก อย. ซึ่งจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า มีน้ำหนักมากที่สุดถึง 12,369 กิโลกรัม และเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมากไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ส่วนยาเสพติดที่คงเหลือไว้ในคลังอีกรวมกว่า 147,602 กิโลกรัม นั้น จะเก็บรักษาไว้ในคลังยาด้วยระบบป้องกันนิรภัยอย่างรัดกุม เข้มงวด รอให้คดีสิ้นสุดและมีคำพิพากษาแล้ว ก็จะนำไปเผาทำลายต่อไป  

           นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดดังกล่าวนี้ เพื่อจะทำให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะและประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดจริง จากนั้นจะส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการให้ทราบชนิด ปริมาณ แล้วห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วบรรจุลงหีบห่อ ติดหมายเลข โดยจะมีคณะทำงานตรวจรับยาเสพติดลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหีบห่อ จากนั้นจะเก็บไว้เป็นสัดส่วน โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจรับฯ กำกับไว้ที่ประตูคลัง เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บรักษาจะถือกุญแจคลังยาเสพติด ซึ่งจะมอบให้ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ คือ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เป็นผู้ถือกุญแจเอาไว้ และในวันที่  26 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00 น. ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ   จะเป็นผู้มาเปิดประตูคลัง ด้วยการตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้ออก เพื่อนำยาเสพติดของกลางที่ตรวจรับไว้แล้ว  ส่งมอบให้คณะทำงานขนย้ายยาเสพติด ให้โทษของกลาง ที่มี พ.ต.อ. สุรพงษ์ ชาติสุทธิ์ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมทั้งร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนำยาเสพติดไปเผาทำลายต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง