5 ก.ค. !! เผายาอีกล็อต กว่า 9 ตัน

5 Jul 2019 /

            วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดให้มีการนำยาเสพติดให้โทษที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลางมาเผาทำลายอีกล็อต จำนวนกว่า 9 ตัน ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมากไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ และจะไม่มียาเสพติดหวนกลับมาใช้ได้อีก

            การเผาทำลายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ ซึ่งในครั้งแรกได้มีพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษไปแล้ว จำนวนกว่า 7 ตัน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 49 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก มูลค่าของกลางทั้ง 2 ครั้ง รวมกว่า 20,047 ล้านบาท ซึ่งสถิติการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2520 - 2562 รวม 49 ครั้ง มีน้ำหนัก รวมกว่า 145,243 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 217,390 ล้านบาท โดยเมทแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนมากที่สุดถึง 90,521 กิโลกรัม รองลงมาคือฝิ่นและอื่น ๆ กว่า 29,258 กิโลกรัม เฮโรอีนกว่า 25,270 กิโลกรัม และเอ็คซ์ตาซี่กว่า 193 กิโลกรัม


บทความที่เกี่ยวข้อง