อย. ภูมิใจ รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบริการภาครัฐ

13 Sept 2019 /

           อย. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และสาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยผลงานจากแคมเปญ เช็ก ชัวร์ แชร์ ส่งต่อความรู้และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาโรค ที่ส่งต่อกันแบบผิด ๆ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย

           นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) มาดำเนินการเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่มาตรฐานสากลจนได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561   อย. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมมาแล้ว และในปี 2562 นี้ อย. ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นรางวัลที่   มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และได้รับรางวัลในสาขาบริการภาครัฐ (Public Service Awards) ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี จากแคมเปญ เช็ก ชัวร์ แชร์ (Check Sure Share) ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

           เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันมีการส่งต่อข้อมูลผิด ๆ หรือ Fake News เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ และรักษาโรคผ่านทาง  สื่อโซเชียลมีเดียมากมาย เช่น ยาพาราเซตามอลปนเปื้อนเชื้อไวรัส  มาชูโป ว่านหางจระเข้รักษาโรคจากเชื้อไวรัสอีโบล่า หรือยังพบยาแก้หวัดที่มีส่วนผสม ของยาฟีนิลโปรปาโนลามีน (PPA) ในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งข้อความเหล่านี้ล้วนเป็นข้อความที่เป็นเท็จ อย. มีความห่วงใยผู้บริโภค จึงได้จัดทำแคมเปญ “เช็ก ชัวร์ แชร์” (Check Sure Share) ผ่านเว็บไซต์ sure.oryor.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพ และรักษาโรค ที่ส่งต่อกันทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียดรอบคอบ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเฟซบุ๊กและเพจดังมากมาย ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลทางสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นที่ยอมรับของประชาชนผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูล เช็กความน่าเชื่อถือ เช็กความถูกต้องให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์ หรือส่งต่อข้อมูล ให้กับสังคมได้ที่เว็บไซต์ sure.oryor.com


บทความที่เกี่ยวข้อง