อย. มิติใหม่เปิดระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) เครื่องสำอาง ยื่นขอ - ตรงเกณฑ์ - รับเลขจดแจ้งทันที

30 Oct 2019 /

           ดีเดย์ 1 พ.ย. นี้ อย. มิติใหม่ รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) หากเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดจะออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการประกอบการ ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

       เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขานรับนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดย อย. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e -Permission) ระบบดังกล่าวจะทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และประมวลผลข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นจดแจ้งเข้ามา ได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง สารห้ามใช้ สารต่าง ๆ ที่ใช้ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการต้องรับรองตนเองตาม Check list เมื่อระบบตรวจสอบและประมวลผลแล้วผ่านเงื่อนไขทั้งหมด จะทำการออกใบรับจดแจ้งผ่านระบบได้ทันที ทำให้เกิดความรวดเร็วในการยื่นขออนุญาต ส่งเสริมการประกอบการ ก่อให้เกิดกระบวนการผลิต การจ้างงาน และ การค้าขายตามมา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับระบบดังกล่าวจะยกเว้นในบางผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค           เช่น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบกระบอกฉีดยา ขวดยาฉีด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับจุดซ่อนเร้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ อย. มีระบบการตรวจสอบภายหลังการรับจดแจ้ง หากตรวจพบความผิด พร้อมเพิกถอนใบรับจดแจ้งและดำเนินการตามกฎหมายทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

          รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. มิติใหม่ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคจะเดินเครื่องเปิดใช้ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) อย่างเป็นทางการ ในวันที่1 พฤศจิกายน 2562 นี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง โดยสามารถดำเนินการจดแจ้งผ่านระบบของ อย. ได้ตามปกติ หากระบบประมวลผลแล้วพบว่าอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับจดแจ้งผ่านระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (Auto e – Permission) ได้ก็จะออกใบรับจดแจ้งให้ผ่านระบบทันที ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อาคาร 4 ชั้น 4  ตึก อย. หรือ โทร 0 2590 7273-5 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีสถานที่ผลิต/นำเข้าในจังหวัดนั้น


บทความที่เกี่ยวข้อง