อย. ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตลูกหยีกวน

11 Nov 2019 /

          อย.ร่วมกับ จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านนากอ จ. นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการพร้อมมอบขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพิ่มรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ

          นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาโดยตลอดโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมา แปรรูป เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งในวันนี้

          8 พฤศจิกายน 2562) อย. พร้อมด้วย นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ  สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านนากอ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ลูกหยี ตราบูโด เช่น ลูกหยีกวนไร้เมล็ด ลูกหยีกวนน้ำผึ้ง และลูกหยีคลุกน้ำตาลสามรส เป็นต้น  ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีขั้นต้นในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (Primary GMP) โดยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุจนถึงการตลาด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มแกนนำสำคัญในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งมาตรฐานฮาลาล และ ได้รับอนุญาตจาก อย. ด้วย

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ประชาชนสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย และมั่นใจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ซึ่ง อย.มีระบบการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และยินดีส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 


บทความที่เกี่ยวข้อง