ปีใหม่นี้ สธ. จับมือ สสจ. ทั่วประเทศผนึกกำลังส่งมอบความสุข ผ่านกระเช้าผลิตภัณฑ์ ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ห่างไกลโรค NCDs

27 Nov 2019 /

          สธ. ส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ปีใหม่นี้ชวนผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรค NCDs ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 1,442 ผลิตภัณฑ์

          วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงพื้นที่ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาถนนสุโขทัย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้หันมาซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ และในวันเดียวกันนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการรณรงค์ขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศที่ห้างค้าปลีกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2562 นี้ โดย  นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำหลัก 4 ข้อ ในการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ดังนี้

1. เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier  Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

2. เลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า  วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

           นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยหวังให้กระเช้าที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี และเป็นเรื่องไม่ยากที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบของขวัญให้แก่กัน ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากห้างค้าปลีก ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากหน่วยรับรองการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 27 ผลิตภัณฑ์  กลุ่มเครื่องดื่ม 1,006 ผลิตภัณฑ์  เครื่องปรุงรส 40 ผลิตภัณฑ์  อาหารกึ่งสำเร็จรูป 103 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก) ผลิตภัณฑ์นม 143 ผลิตภัณฑ์  ขนมขบเคี้ยว 57 ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีม 61 ผลิตภัณฑ์ ไขมันและน้ำมัน 1 ผลิตภัณฑ์ ขนมปัง 3 ผลิตภัณฑ์ และอาหารเช้าธัญพืช 1 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 1,442 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล  ณ เดือนตุลาคม 2562) ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป


บทความที่เกี่ยวข้อง