อย. รุกมาตรการเฝ้าระวังยาปลอมอย่างเข้มงวด เร่งกวาดล้างขบวนการค้ายาปลอมทุกรูปแบบ

24 Dec 2019 /

           อย. เผยมีการเฝ้าระวังปัญหายาปลอมอย่างเข้มงวด พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกวาดล้างขบวนการค้ายาปลอม แนะประชาชน หากพบผลิตภัณฑ์น่าสงสัย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai

          นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เล็งเห็นถึงความสำคัญ  ในการป้องกัน ปราบปราม และต่อสู้กับปัญหายาปลอมมาโดยตลอด เนื่องจากอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งปัญหายาปลอมที่มีการตรวจพบบ่อยครั้ง คือ ยาที่ผลิตไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน มีปริมาณ ตัวยาสำคัญมากหรือน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของเกณฑ์ที่กำหนด ยาที่มีการปลอมปนสารอื่น และยาที่แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือที่ตั้งสถานที่ผลิตยาซึ่งมิใช่ความจริง โดยผู้ผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ผู้ขายหรือผู้นำเข้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท

           ทั้งนี้ ปัจจุบันปัญหายาปลอมมีการพัฒนารูปแบบของการซื้อขายและการกระจายตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น การโฆษณาขายตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทางพัสดุไปรษณีย์    ในส่วนของ อย. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรมศุลกากร ในการสืบสวน ตรวจสอบ จับกุม ยึดและอายัดผลิตภัณฑ์ยาปลอม รวมถึงร่วมกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ และกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการวางแผนดำเนินการและยืนยันการกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีความร่วมมือในระดับนานาชาติกับหน่วยงานต่างประเทศ เช่น องค์กรตำรวจสากล (Interpol) องค์การอนามัยโลก กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายในการตรวจสอบเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหายาปลอมและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบการแจ้งเตือนภัยเร่งด่วน

            รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า หากประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นยาปลอม ขอให้แจ้งมาที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ Line @Fdathai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


บทความที่เกี่ยวข้อง