เริ่มแล้ว รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ปี 2563 เชิดชูสถานประกอบการดี จริยธรรมเด่น

15 Jan 2020 /

          อย. ชวนสมัครรับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563 พิเศษในปีนี้ได้เพิ่มรางวัลให้กับสถานประกอบการที่คงคุณภาพมาตรฐานและรักษาความดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง เลือกเฟ้นเป็นสุดยอดใน   แต่ละผลิตภัณฑ์ อีก 5 รางวัล รวมเป็น 75 รางวัล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th

          นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 12 แล้ว เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย รวมทั้งเชิดชูและประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น ที่พิเศษในปีนี้คือ จะเฟ้นหาสุดยอดสถานประกอบการในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวม 5 รางวัล ซึ่ง อย. จะพิจารณาจากรายชื่อของสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลไปแล้วและยังคงคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันอีกด้วย

           สำหรับรางวัลที่ต้องยื่นใบสมัครนั้น มีหลักเกณฑ์สำคัญ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ  หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด และต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี  (นับถึงวันสมัคร) นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fda.moph.go.th คลิกที่แบนเนอร์ อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สำนัก/กอง หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับการคัดเลือกสถานประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จะผ่านกระบวนการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และผ่านการตรวจจากคณะผู้ตรวจประเมินคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนระดับเขตต่อไป

           เลขาธิการฯ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า ในปีนี้ อย. เพิ่มความพิเศษสำหรับผู้ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด อย. จะมีช่องทางพิเศษในการรับคำขอและให้คำปรึกษาในการขออนุญาตด้วย ส่วนพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 นี้


บทความที่เกี่ยวข้อง