อย. จัดประชุมวิชาการประจำปี ’63 เน้น! นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต

26 Feb 2020 /

           อย.จัดประชุมวิชาการประจำปี 2563 เน้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย

          วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน    การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี ในระหว่างวันที่ 26 –  28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  โดยปีนี้ เน้น “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต”มีการบรรยายพิเศษ Keynote Speech “Change and Disruption Technology” อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง รู้ลึก...รู้จริงกัญชาทางการแพทย์ อนาคตกัญชง...เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร แฉ...ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนสื่อสังคมออนไลน์ งานวิจัยระดับนานาชาติด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมมอบโล่รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่นจาก 6 สาขาทั่วประเทศ รวม 32 รางวัล  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  ส่งเสริมและพัฒนาระบบยา  เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  เภสัชสาธารณสุขจังหวัด และการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

            นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและงานวิจัยนวัตกรรม ได้แก่ ผลงานวิจัยสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่ก้าวไกลไประดับโลก อาทิ ดูแลผู้สูงอายุด้วยหุ่นยนต์ดินสอMini ซึ่งสามารถคุยกับลูกหลานได้แบบเห็นหน้า เรียกหาได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ และเตือนให้วัดความดันให้ตรงเวลา AI TRUEEYE เป็นเครื่องมืออ่านค่าน้ำตาลสะสมในเลือดจากภาพถ่ายจอประสาทตา เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา งานวิจัยวัสดุฉลาดที่ทำงานได้ด้วยตัวเองใช้กับสายสวนซ่อมแซมสมอง หัวใจ ปอด ถุงน้ำดี ไต และหลอดเลือด เป็นต้น  ภายในงานยังมีชม ชิม ช้อป อาหาร เครื่องสำอางจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด และโอทอป 5 ดาว ในราคาย่อมเยาอีกด้วย      

            การประชุมครั้งนี้ หวังให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกภาคส่วนได้รับความรู้ใหม่ ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค มีการนำเสนอผลงานวิชาการความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่


บทความที่เกี่ยวข้อง