อย. ย้ำ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีเลข อย. วอส. เท่านั้น

29 Mar 2020 /

           อย. เตือน หลังพบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิววัสดุต่าง ๆ ขายทางออนไลน์ ทั้งแบบแบ่งขายและ
ผลิตเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผิด พรบ. วัตถุอันตรายมีโทษหนักทั้ง 2 กรณี ย้ำ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. และตรวจสอบสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคจากเว็บไซต์ อย. เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริง

          เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบว่า มีผู้ฉวยโอกาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งแบบแบ่งขายจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย และผลิตเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อขายต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยทั้ง 2 กรณีนี้มีความผิดตาม พรบ. วัตถุอันตราย ซึ่งมีโทษหนักมาก จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการให้หยุดผลิตหรือขายทันที หากตรวจพบ อย. จะดำเนินคดีจนถึงที่สุด และขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้โดยเด็ดขาด เพราะอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคตามวัตถุประสงค์

            สำหรับประชาชน เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ซื้อมามีประสิทธิภาพจริงให้สังเกต 3 จุดสำคัญ บนฉลากก่อนซื้อ ได้แก่ 1. มีข้อความระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส”  2. มีสารสำคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรค เช่น เอทิลแอลกอฮอล์, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, คลอโรไซลีนอล, อัลคิลไดเมทิลเบนซิล, แอมโมเนียมคลอไรด์ (เบนซัลโคเนียมคลอไรด์) และ 3. มีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. ที่สำคัญ ต้องปฏิบัติตามวิธีใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสพื้นผิวเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตและสรรพคุณของน้ำยาฆ่าเชื้อที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

           รองเลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า ขณะนี้ อย. ได้ปรับปรุงกระบวนการอนุญาตกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาต เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ประชาชนมั่นใจการดำเนินงานของ อย. และพร้อมจะสู้โควิด-19 ไปกับประชาชน


บทความที่เกี่ยวข้อง