อย. ร่วมมือ สสจ. สร้างความมั่นใจช่วงโควิด-19 จัดระบบอำนวยความสะดวกจดแจ้งแอลกอฮอล์เจล พร้อมมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น

8 Apr 2020 /

          อย. ร่วมมือ สสจ. ทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน จดแจ้งแอลกอฮอล์เจลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว เผยยอดจดแจ้งสะสมถึงเดือนมีนาคม 63 มี 7,573 รายการ พิจารณาทันทุกรายการ ไม่คั่งค้าง พร้อมยังมีการเฝ้าระวังตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างเข้มงวด หากพบกระทำผิดดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด เพื่อให้มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสู่มือประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการใช้แอลกอฮอล์เจลอย่างถูกวิธี ขอให้มั่นใจแอลกอฮอล์เจลที่ขายอยู่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการ

          ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลเพิ่มมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศได้อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล เพื่อให้ทันต่อความต้องการ  ของประชาชนและมีใช้อย่างเพียงพอ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยยื่นคำขอจดแจ้ง  ผ่านระบบ E-submission ซึ่งใช้เวลาพิจารณาเสร็จภายใน 1- 2 วันทำการ สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่การตรวจอนุมัติสถานที่ผลิต นำเข้า สถานที่เก็บเครื่องสำอาง จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย เช่น วิดีโอคอล หรือไฟล์คลิปวิดีโอ เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางสามารถตรวจอนุมัติได้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งอนุโลมให้สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และเครื่องมือแพทย์ ขออนุญาตผลิตแอลกอฮอล์เจลได้ ทั้งนี้ ในช่วงนี้แอลกอฮอล์เจลเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะเร่งดำเนินการก่อนผลิตภัณฑ์อื่นผ่านช่องทาง fast track สำหรับสถิติการรับจดแจ้งแอลกอฮอล์เจลทั่วประเทศ ยอดสะสมถึงเดือนมีนาคม 63 มีจำนวนรวม 7,573 รายการ จากสถานที่ผลิต 1,467 แห่ง สถานที่นำเข้า 106 แห่ง ซึ่ง อย. และ สสจ. สามารถพิจารณาคำขอได้ทันเวลาทุกรายการ

           นอกจากนี้ อย. และ สสจ. ยังเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลที่ออกสู่ท้องตลาดแล้วอย่างเข้มงวด ทั้งการเฝ้าระวังการจำหน่ายตามช่องทางต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก มาร์เก็ตเพลส การสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจพิสูจน์หาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกทั้ง ร่วมมือกับตำรวจ บก.ปคบ. ตรวจสอบสถานที่ตามที่มีการร้องเรียน พร้อมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบผลิตแอลกอฮอล์เจลปลอม หรือโฆษณาไม่ถูกต้องไปแล้วหลายราย จึงขอเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายอย่าฉวยโอกาสซ้ำเติมสถานการณ์โควิดด้วยการเอาเปรียบผู้บริโภค อย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีจนถึงที่สุด

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า จากมาตรการข้างต้นขอยืนยันว่า อย. และ สสจ. สามารถอนุมัติแอลกอฮอล์เจลได้ทันเวลา ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งจากจำนวนที่อนุมัติไปแล้วรวมถึงมาตรการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด มั่นใจว่าแอลกอฮอล์เจลที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีเพียงพอต่อความต้องการแน่นอน ทั้งนี้ วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขจดแจ้ง ลูบให้ทั่ว ฝ่ามือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20 - 30 วินาที จนแอลกอฮอล์แห้ง ระวังอย่าวางเจลใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะแอลกอฮอล์ติดไฟง่าย ซึ่ง อย. ได้เผยแพร่วิธีการใช้แอลกอฮอล์เจลและข้อมูลที่น่าสนใจทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ อย. อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “COVID-19” หรือกดติดตามที่ “แฟนเพจเฟซบุ๊ก Fda Thai”


บทความที่เกี่ยวข้อง