อย.เตือน ระวังซื้อยาจีน เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule) ทางสื่อออนไลน์เสี่ยงได้ยาปลอม

23 Apr 2020 /

            อย. พบข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ระบุยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลช่วยรักษาโควิด-19  แจงข้อเท็จจริง อย. ไทยอนุมัติสรรพคุณเฉพาะช่วยขจัดพิษ ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ไข้หวัดใหญ่ พบลักลอบขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่มีทะเบียนทางออนไลน์  เตือนอย่าซื้อ เสี่ยงได้ยาปลอม

            เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่าหน่วยงานด้านอาหารและยาของประเทศจีนได้อนุมัติให้ยาจีน ชื่อเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule) มีข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก อย. ในชื่อ “เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล (Lianhua Qingwen Capsule)”  โดยสรรพคุณที่อนุมัติ ตามความรู้แพทย์แผนจีน คือ "ช่วยขจัดพิษ  ลดไข้ บรรเทาอาการหวัด ได้แก่ ไข้  ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก ไอ น้ำมูก เจ็บคอ" และสรรพคุณที่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมคือ  "ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูก ไอ เจ็บคอ ปวดหัว" โดยผลิตภัณฑ์เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร

             หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ยา ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งผู้บริโภคควรศึกษาฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรก่อนใช้ โดยสามารถดูเอกสารที่ อย. อนุมัติไว้ในเว็บไซต์http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/SitePages/ContentViewInformation.aspx?IDitem= % 209  ทั้งนี้ โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่หลายประเทศกำลังอยู่ในระหว่างการค้นหายาที่ใช้ในการรักษาและวัคซีนที่ใช้ในการป้องกัน  ซึ่งต้องใช้เวลาในการทดลอง คิดค้น และทดสอบประสิทธิภาพในระหว่างนี้  การใช้ยาใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้การประเมินอาการของแพทย์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ที่มีการโอ้อวดสรรพคุณเกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด-19 ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ อย. Smart Application


บทความที่เกี่ยวข้อง