อย. แจงชุดตรวจโควิด-19 ID NOW ไม่มีการนำเข้ามาในไทย ขอประชาชนวางใจ

20 May 2020 /

           กรณี US FDA แจ้งเตือนชุดตรวจโควิด-19 ID NOW ของบริษัทแอ๊บบอต เนื่องจากพบผลการตรวจไม่แม่นยำ อย. แจงไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยแต่อย่างใด ขอประชาชนวางใจ    

          นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ออกมาแจ้งเตือนชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ID NOW ของบริษัทแอ๊บบอต (Abbott) ที่ใช้ในการตรวจที่ทำเนียบขาว และกระจายไปตามโรงพยาบาลทั่วอเมริกา มีรายงานผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ คลาดเคลื่อนอย่างน้อย 15 ครั้ง นั้น  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ พบว่าไม่มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์มาในประเทศไทยแต่อย่างใด พบจำหน่ายให้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายในประเทศอื่น

            สำหรับชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ตรวจหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่ง อย. มีการตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพิ่มความเข้มแข็งในระบบการคัดกรองผู้ป่วยของประเทศไทย