อย. เชิญร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ ฉบับใหม่

29 May 2020 /

           อย. เชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่
9 มิถุนายน 2563 ปรับบทบัญญัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งแก้ปัญหาช่วยผู้ป่วยที่ต้องการใช้กัญชาในการรักษาโรค
ให้สามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์อย่างทั่วถึง และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยากัญชา รวมทั้งสามารถนำยาเสพติดให้โทษของกลางที่ตรวจยึดได้ไปใช้ประโยชน์หรือทำลายได้เร็วขึ้น

           นพ. ไพศาล  ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจและนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว พบว่ายังคงมีปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องใช้กัญชาในการรักษาโรค และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการผลิตกัญชา ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ ให้ผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลและได้รับใบรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน สามารถปลูกและใช้กัญชาเพื่อรักษาตนเองได้ อีกทั้งให้เกษตรกรสามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรเกี่ยวกับกัญชาร่วมกับผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงบทบัญญัติให้สามารถนำยาเสพติดให้โทษของกลางไปทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น โดยหากมีการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณแล้วว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ สามารถนำไปทำลายหรือใช้ประโยชน์ได้ตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ต้องรอจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

           เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า  (ร่าง) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ....  นี้ อย. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลในแบบเสนอความคิดเห็นและส่งมาที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2590 7338 และ 0 2590 7761 หรือส่งทางอีเมล์ได้ที่ [email protected]  หรือ [email protected]  และเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เวลา 13.30 น.  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด โทรศัพท์ 0 2590 7314 และ 0 2590 7761


บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องแนะนำ

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: theme/detail.php

Line Number: 521

Backtrace:

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/views/theme/detail.php
Line: 521
Function: _error_handler

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/modules/index/controllers/Index.php
Line: 383
Function: view

File: /var/www/html/htdocs/dl2/index.php
Line: 294
Function: require_once