เตรียมรับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ประจำปี 2563 ผู้ประกอบการน้ำดี เร็ว ๆ นี้

4 Jun 2020 /

          มิ.ย. นี้ มีเฮ อย. พร้อมเผยโฉมสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2563 ซึ่งได้คัดสรรอย่างเข้มข้นจากผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก เคาะแล้วรวม 71 รางวัล จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

          นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า นับเป็นปีที่ 12 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เฟ้นหาสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ให้แก่สถานประกอบการดังกล่าว ขณะนี้มีผู้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด แล้วทั้งสิ้นกว่า 200 ราย สำหรับในปีนี้ได้แบ่งผู้รับรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ รางวัลประจำปี 2563  โดยพิจารณาจากสถานประกอบการที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ  หากเป็นสถานประกอบการที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด และต้องเป็นสถานประกอบการที่ไม่เคยถูกลงโทษในเรื่องการผลิต ขาย และโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร) นอกจากนี้ ยังต้องมีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ซึ่งมีผู้รับรางวัลประเภทนี้ รวม 55 รางวัล และผู้ได้รับรางวัลประเภทนี้ ตั้งแต่ปี 2561-2563 จะได้รับรางวัลขั้นต่อไปคือ รางวัล 3 ปีติดต่อกัน มีสถานประกอบการได้รางวัล รวม 11 รางวัลและที่พิเศษในปีนี้ คือ ได้เพิ่มรางวัล “Best of the Best” โดยคัดเลือกสุดยอดสถานประกอบการที่ รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์และเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย รวม 5 รางวัล ทำให้รางวัลในปีนี้มีมากถึง 71 รางวัล โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และพร้อมส่งมอบรางวัลภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

          อย. มีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกมิติ ทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม เพื่อให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกด้วย เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด