อย. จับมือองค์กรเครือข่าย เชิญร่วมงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก

9 Nov 2020 /

          อย่าพลาด! อย. จับมือเครือข่าย เชิญประชาชน คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ประจำปี 2563 ในวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรมย่อยของภาคีเครือข่ายต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อร่วมกันสร้างความตื่นตัว ตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม

          นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะ) ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญ ต้นเหตุจากการใช้ยาพร่ำเพรื่อ ใช้ยาไม่ถูกโรค ไม่ถูกวิธี จนส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปีทั่วโลกจึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ประจำปี2563 โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 และพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาถึงสถานการณ์เชื้อดื้อยาในปัจจุบันและแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ มีการจัดกิจรรมย่อยของภาคีเครือข่ายต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานประกวดภาพวาดและเรียงความเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสัตว์ ที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 และทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย ภาคประชาสังคมและวิชาชีพ จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อ เวทีเสวนาและเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื้อยาปฏิชีวนะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้


บทความที่เกี่ยวข้อง