อย. แนะเลือกซื้ออาหารไหว้เจ้าให้ปลอดภัย ช่วงเทศกาลตรุษจีน

11 Feb 2021 /

            อย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลตรุษจีน แนะวิธีการเลือกซื้ออาหารไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารคาว อาหารหวาน หรือขนม ผักและผลไม้เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเน่า ไม่มีสีผิดปกติ และเลือกซื้อจากสถานที่ผลิตและจําหนายที่น่าเชื่อถือ

            เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีน เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสําหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นเป็ด ไก่ หมู เครื่องใน ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนม ถ้วยฟู  เป็นต้น อาหารเหล่านี้ล้วนมีการปรุงสุกไว้ล่วงหน้า ทำให้เสี่ยงต่อการเน่าเสียและมีกลิ่นเปรี้ยวได้ง่าย หรืออาจมีการใส่สีหรือวัตถุกันเสียเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่มีคุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอแนะวิธีการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนี้

- อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ต้องมีสภาพสดใหม่ เนื้อแน่นมีสี กลิ่นตามธรรมชาติ ไม่มีจ้ำเลือด

- ขนมมงคล เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมปุยฝ้าย ควรเลือกขนมที่มีสีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาด และไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

- อาหารกระป๋อง ลักษณะกระป๋องต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ บวม หรือเป็นสนิม ควรเลือกซื้อที่มีการแสดงฉลาก มีรายละเอียดชื่ออาหาร เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต ผู้นำเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ ส่วนประกอบที่สำคัญ วันเดือนและปีที่ผลิตและหมดอายุ

- ผักและผลไม้ ผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกําจัดศัตรูพืชได้โดยการล้างด้วยผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา ½ ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด หรือล้างด้วยน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 4 ลิตร แช่ไว้ประมาณ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด

             รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอย้ำเตือนผู้ประกอบการ อย่าเอาเปรียบผู้บริโภค นําผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีคุณภาพมาจําหน่าย หาก อย.ตรวจพบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับผู้บริโภค หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application