อย. ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ แนะสายบุญเลือกอาหารใส่บาตรอย่างมีคุณภาพ

26 May 2021 /

            26 พฤษภาคม 64 วันวิสาขบูชา อย. แนะพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรโดยเลือกอาหารที่มีคุณภาพ ลดหวาน มัน เค็ม กรณีอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ขอให้อ่านปริมาณสารอาหารบนฉลาก GDA หรือสังเกตเครื่องหมายสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ตัวช่วยให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารเหมาะสม ป้องกันไม่ให้พระสงฆ์มีปัญหาภาวะโภชนาการเกิน เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs

              นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า 26 พฤษภาคมนี้ ตรงกับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยอาหารที่นำมาถวายมีจำนวนไม่น้อยที่มีไขมันสูง เค็มจัด หรือมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ่ในปริมาณสูง เช่น เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ประเภท 3in1 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุ  ให้พระสงฆ์ได้รับโภชนาการเกิน เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคอื่น ๆ  ตามมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ จึงขอแนะนำให้พุทธศาสนิกชนทุกคนคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับการนำไปถวายพระสงฆ์ และควรหลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายมาตักบาตร ควรสังเกตข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (GDA) ที่แสดงปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ได้รับเมื่อบริโภคอาหารนั้น ๆ ซึ่งอยู่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นตัวช่วยสำคัญให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารเหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับพระสงฆ์ได้

               รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรในทุกเทศกาล ด้วยการอ่านข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์