อย. เตือนอย่าซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VRICH Mix Oil พบโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและผลิตภัณฑ์ถูกยกเลิกเลข อย. แล้ว

4 Oct 2021 /

            พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VRICH Mix Oil เลขสารบบอาหาร 10-1-20960-5-0115 ขายทาง เฟสบุ๊กชื่อ“VRICH MixOil น้ำมันสกัดเย็น เพจหลัก” ระบุข้อความสรรพคุณ “คนหลับยาก ตื่นบ่อย นอนน้อย วัยทอง แค่ทาน วันละเม็ดก่อนนอน ทีมแพทย์แนะนำมา ทานดี เห็นผลจริง…บำรุงสายตา ผิวพรรณสดใส ฝ้า กระเกลี้ยง ความดัน เบาหวาน ไทรรอยด์ ไขมัน ทานได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ…”

           สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เป็นข้อมูลลวง เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย.และมีลักษณะ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อีกทั้งผลิตภัณฑ์เลขสารบบอาหาร 10-1-20960-5-0115 ถูกยกเลิกแล้ว เมื่อวันที่ 14/6/2564 ซึ่ง อย.ได้สั่งให้ระงับการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้เกี่ยวข้องแล้ว

 ข้อแนะนำ

             ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทาง สื่อออนไลน์ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีโรคประจำตัวควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เท่านั้นเพื่อรับการรักษา อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาบริโภค สามารถตรวจสอบสถานะเลข อย. ผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai, ORYOR Smart Application, เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.fda.moph.go.th แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ www.oryor.com