ผู้บริโภคหายห่วง อย. มีมาตรการคุมเข้ม อาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นทุกชนิดปลอดภัย

10 May 2011 /

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีในอาหารที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มงวด นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รั่วไหลของสารกัมมันตรังสี โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งล่าสุด ผลการตรวจตัวอย่างอาหารทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ปกติ
จากการติดตามสถานการณ์ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีอย่างต่อเนื่อง อย.สุ่มตรวจอาหารมียอดสะสมถึงปัจจุบัน (วันที่ 2 พฤษภาคม 2554) ทั้งหมด 320 ตัวอย่าง ได้แก่ อาหารทะเล 235 ตัวอย่าง ผัก 23 ตัวอย่าง ผลไม้ 17 ตัวอย่าง และอาหารประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ข้าว งา วาซาบิ เนย แป้ง เป็นต้น จำนวน 45 ตัวอย่าง โดยไม่พบสารกัมมันตรังสีแต่อย่างใด
ทั้งนี้ อย. มีมาตรการคุมเข้มอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่น โดยได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เรื่อง มาตรฐานอาหารที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี และเรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี โดยกำหนดให้อาหารทุกประเภทที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นใน 12 จังหวัด ได้แก่ ฟุกุชิมะ กุนมะ อิบารากิ โตชิกิ มิยากิ ยามากาตะ นิอิกาตะ นากาโนะ ยามานาชิ ไซตามะ โตเกียว และชิบะ ต้องมีหลักฐานระบุประเภท ชนิดอาหาร ปริมาณกัมมันตรังสี และพื้นที่ที่ผลิตอาหาร จากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้านำเข้าอาหารนอกเหนือจาก 12 จังหวัดดังกล่าว ผู้นำเข้าสามารถใช้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดที่ออกโดยหอการค้าญี่ปุ่นมายื่นกับ อย.ได้

สำหรับผู้บริโภค ขอให้ผู้บริโภควางใจในการดำเนินงานของ อย. ซึ่งจะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อย. จะรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และสถานการณ์ความคืบหน้าให้ผู้บริโภคได้ทราบผ่านสื่อของ อย. อย่างต่อเนื่องต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง