อย.เพิ่มช่องทางใหม่ “คลินิกแก้ไขปัญหาการขออนุญาตกับ อย.”

11 May 2011 /

เพื่อเป็นการให้บริการที่รวดเร็วฉับไวและคลี่คลายปัญหาต่างๆให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ติดขัดหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับ การขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เปิดให้บริการ“คลินิกแก้ไขปัญหาการขออนุญาตกับ อย.” ขึ้น เพื่อหวังว่าจะให้บริการประชาชนที่มาติดต่องานราชการต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้บริการช่วงแรก 2 วันต่อสัปดาห์ คือ วันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ กองผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่ง“คลินิกแก้ไขปัญหาการขออนุญาตกับ อย.” มีบริการให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่มายื่นคำขอฯ ที่มีปัญหาติดขัด ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ การให้คำแนะนำผู้ประกอบการที่กอง/กลุ่มผลิตภัณฑ์ รับคำขอแล้วคำขอนั้นไม่ผ่านการพิจารณาต้องส่งเรื่องคืน หรือกรณีที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆติดขัดด้วยหลักเกณฑ์/กฎระเบียบ
ทั้งนี้คลินิกใหม่นี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้การติดต่อราชการเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป สำหรับผู้ประกอบการรายใดมีปัญหาติดขัด หรือต้องการคำแนะนำต่างๆในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถเข้ามาใช้บริการคลินิกได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกวันจันทร์ และพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามมาได้ที่ อย. ทางหมายเลขโทรศัพท์ สำนักยา 0 2590 7165, สำนักอาหาร 0 2590 7208, กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 0 2590 7242,
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง 0 2590 7275 , กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย 02 590 7305, กองควบคุมวัตถุเสพติด 0 2590 7793, ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการฯ 0 2590 7415 หรือสายด่วน อย.1556 หรือ ณ กองผลิตภัณฑ์นั้นๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง