แพ้ยา อันตรายถึงชีวิต พบแพทย์ต้องแจ้งให้ทราบ

24 May 2011 /

จากการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของโรงพยาบาลในเครือข่าย ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า มีผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี มีประวัติแพ้ยา คลอแรมเฟนิคอล ชนิดแคปซูล มีอาการปวดตาและได้รับยาหยอดตา คลอแรมเฟนิคอล ผู้ป่วยหยอดยาไป 3 ครั้ง เกิดอาการไม่พึงประสงค์ คือ มีผิวหนังพุพองเหมือนถูกน้ำร้อนลวก ผิวหนังลอกอย่างรุนแรง ซึ่งการแพ้ยาของผู้ป่วยรายนี้เป็นการแพ้ยาซ้ำ เนื่องจากผู้ป่วยเคยมีประวัติการแพ้ยา มีอาการช็อคหมดสติ และได้รับยาคลอแรมเฟนิคอลชนิดยาหยอดตาซ้ำอีก นอกจากนี้ ยังมีรายงานพบผู้ป่วยผิวหนังลอกอย่างรุนแรงจากการใช้ยาคลอแรมเฟนิคอลที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 1 ราย และข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยแพ้ยาที่ทำให้เกิดผิวหนังลอกอย่างรุนแรง จำนวน 6 ราย
อาการอันไม่พึงประสงค์ที่สำคัญของยาคลอแรมเฟนิคอล คือ กดไขกระดูก สำหรับระบบผิวหนังจะพบผื่นผิวหนังอักเสบ ผื่นตุ่มน้ำ ลมพิษ เยื่อบุบวม นอกจากนี้ หากมีการใช้ยาอื่น ๆ ให้สังเกตตนเอง หากใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งครั้งแรกแล้วมีอาการผิดปกติ เช่น มีผื่นขึ้นตามตัว ปากบวมเห่อ ใจสั่น หายใจติดขัด ซึ่งอาจเป็นอาการที่เกิดจากการแพ้ยาให้หยุดยานั้นทันทีและจำยานั้นไว้ เพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบ สำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้อยู่แล้ว ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าแพ้ยาอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยานั้น เพราะอาการแพ้ยาในผู้ป่วยบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ หากได้รับอันตรายจากการบริโภคยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. โทรศัพท์และโทรสาร 0 2590 7253 เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th /vigilance หรือร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป