พบสารก่อมะเร็งในเครื่องดื่มของไต้หวัน อย.เร่งตรวจสอบเครื่องดื่มนำเข้า

1 Jun 2011 /

          จากกรณีที่กรมควบคุมอาหารและยา ทบวงสาธารณสุขไต้หวัน เรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทเกลือแร่ของ บริษัท ยู่เฉิน จำนวนกว่า 1 ล้านขวด เนื่องจากพบการปนเปื้อนของสาร ก่อมะเร็ง และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ยังตรวจพบเพิ่มเติมอีกหลายยี่ห้อ เช่น Yes, Taiwan yes และ Sunkist
          ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้เร่งดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน พบว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อสอดคล้องกับที่เป็นข่าวเพียง 1 ยี่ห้อ ได้แก่ น้ำบ๊วยตรา Y.e.s. เลขสารบบอาหารที่ 10-3-02152-1-0004 ซึ่งผลิตโดย บริษัท ยัง เอ็นเนอร์จี ซอร์ส จำกัด ประเทศไต้หวัน และนำเข้าโดย บริษัท ทีมเทคเวิลด์ไวด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างประเภทกับที่ปรากฎเป็นข่าว แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงได้แจ้งไปยังสมาคมผู้ค้าปลีก เพื่อขอความร่วมมือให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากชั้นวางสินค้าในช่วงนี้ เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หากมั่นใจว่ามีความปลอดภัยจึงจะสามารถวางจำหน่ายต่อไปได้
            สำหรับสารที่พบในผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าว คือ สารดีอีเอชพี (DEHP : Diethylhexylphthalate) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก ห้ามใส่ลงในอาหารหรือเครื่องดื่ม หากสารเข้าสู่ร่างกายในปริมาณไม่มากจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในทันที และหลังจากเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลา 10-12 ชั่วโมง จะถูกขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะ ทั้งนี้ สารดังกล่าวถูกจัดให้อยู่ในประเภทอาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และมีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ รวมทั้งระบบสืบพันธุ์ของทารกและเด็กเล็กเพศชายอีกด้วย
ในส่วนของผู้บริโภค ขอให้วางใจในการดำเนินงานของ อย. ซึ่งจะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้บริโภคท่านใดที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือร้องเรียนได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. อาคาร 1 ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ เพื่อ อย.จะได้ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง