สะอาดทั้งบ้าน ปลอดภัยทั้งคน แนะใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านอย่างปลอดภัย

27 Dec 2011 /

หลังน้ำท่วม นอกจากการตรวจตราซ่อมแซมส่วนของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่แช่อยู่ในน้ำนานแรมเดือนว่ายังแข็งแรง ไม่เสียหาย อีกเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือ “การดูแลทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม” เพื่อเตรียมกลับเข้าบ้าน
ปัญหาใหญ่ที่พบสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วม คือ การจัดการกับเชื้อรา ซึ่งเชื้อราเหล่านี้จะปล่อยละอองสารบางอย่าง ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก จนอาจส่งผลต่อโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้ทำความสะอาดต้องป้องกันตนเองจากการสูดดมหรือสัมผัสกับเชื้อราหรือสิ่งสกปรกที่ตกค้างปนเปื้อนอยู่ ด้วยการสวมใส่ถุงมือ รองเท้ายาง และใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อรา และไอระเหยของสารเคมีเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และในระหว่างเข้าทำความสะอาดในบ้าน ควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และระบายให้ได้มากที่สุด สำหรับวัสดุที่เคลื่อนที่ได้ก็ควรนำไปทำความสะอาดนอกบ้าน
นอกจากวิธีการทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อราแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบ้านเรือน นับเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องรู้ก่อนลงมือทำความสะอาดบ้าน สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน จัดเป็นวัตถุอันตราย ซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์จะแสดงชื่อ และปริมาณสารสำคัญ เลขทะเบียน อย. วอส..... วิธีใช้ คำเตือน วิธีการเก็บรักษา อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษเบื้องต้น ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเลือกใช้ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ดังนั้น หากต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถฆ่าเชื้อราได้ ควรอ่านสรรพคุณที่ระบุไว้บนฉลากผลิตภัณฑ์ และสังเกตเลขทะเบียน วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนให้ได้ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น กรดด่าง หรือสารกลุ่มคลอรีน ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง สวมผ้าปิดปาก ปิดจมูก เพื่อป้องกันการสัมผัสหรือสูดไอระเหย และระหว่างการทำความสะอาด ควรหยุดพักเป็นระยะ และออกไปบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งหากใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยไม่ระมัดระวัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้บริโภคท่านใดต้องการรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถโทรเข้ามาได้ที่สายด่วน อย. 1556