อย.เตือน!อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดสรรพคุณเกินจริง อ้างรักษาโรค

21 Nov 2012 /

การดำเนินงานตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ อย. ในช่วงที่ผ่านมา พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรคจำนวนมาก เช่น อวดอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ อวดอ้างลดน้ำหนัก อวดอ้างผิวขาวใส อวดอ้างสรรพคุณทางยาในการรักษาโรค บางผลิตภัณฑ์อ้างมีฤทธิ์ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ต้านการอักเสบ ในเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมิได้นิ่งนอนใจ ได้ออกตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายตามท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ และขอชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดจะไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาโรคหรืออ้างว่ามีสรรพคุณทางยาดังที่กล่าวมาได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจัดเป็นอาหารกลุ่มหนึ่ง ซึ่งใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอื่นๆเป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์มักอยู่ในรูปของเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบอาหารปกติ อย.จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อ้างรักษาได้สารพัดโรค เนื่องจากข้อความโฆษณาที่มีการอวดสรรพคุณในทางยาหรืออวดสรรพคุณรักษาโรค อย.จะไม่อนุญาตให้โฆษณาแต่อย่างใด และจะมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย โดยผู้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการโฆษณาสรรพคุณอาหารโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้บริโภคก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขอให้สังเกตฉลากของผลิตภัณฑ์ว่า มีการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ยา หากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะแสดงเครื่องหมาย อย.บนฉลากพร้อมด้วยเลขสารบบอาหาร แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาจะแสดงเป็นเลขทะเบียนตำรับยา ตัวอย่างเช่น เลขทะเบียนที่ 1A 9999/46 เป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ที่ผลิตในประเทศ หรือ เลขทะเบียนที่ G 6666/ 48 เป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ไม่ควรหลงเชื่อสรรพคุณที่โฆษณาในทางยา นอกจากนี้ขอให้ผู้บริโภคอ่านและศึกษารายละเอียดที่ปรากฏบนฉลาก ก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกครั้ง อีกทั้งหากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายหรือมีการแสดงสรรพคุณที่โอ้อวดเกินจริงสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 อีเมล์:[email protected] หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


บทความที่เกี่ยวข้อง