กินฉลาด ต้องอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม

15 Feb 2012 /

จากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประเทศไทย เพื่อหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี ด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและต้องการให้โรคอ้วนหมดไป จึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) ในรูปแบบฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากจีดีเอ โดยร่วมกับห้างเทสโก้ โลตัส จัดโครงการ “กินฉลาด ต้องอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม”
นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วยคุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการแผนกกฎหมายการค้าและเทคนิค ห้างเทสโก้ โลตัส ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เปิดโครงการ “กินฉลาด ต้องอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม” ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมให้ผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในห้างได้มีส่วนร่วมและรับความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากจีดีเอ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัด ณ ห้างเทสโก้ โลตัส และโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สำหรับฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลากจีดีเอได้กำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม กับขนมขบเคี้ยว 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ, ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ, ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดพอง, ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และ เวเฟอร์สอดไส้ ซึ่งขณะนี้มีขนมขบเคี้ยวที่แสดงฉลากหวาน มัน เค็มมากกว่า 200 รายการ ทั้งนี้ หลังวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ประเภมดังกล่าวทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีฉลากหวาน มัน เค็มที่ถูกต้องตามประกาศฯ กำหนดไว้


บทความที่เกี่ยวข้อง